PR článok

 

Sú krásne, fascinujúce a prinášajú radosť. Šperky, práve tie zlaté, už po stáročia pomáhajú vyjadrovať náklonnosť a vďačnosť. Lenže aj taká krása, ako je zlatý šperk, môže mať svoju tienistú stránku. Vyťažené zlato, používané napríklad pre výrobu zlatých šperkov alebo mincí, totiž mnohokrát pochádza z necertifikovaných baní. A práve tieto bane často nerešpektujú práva baníkov a zaťažujú životné prostredie a prírodu používaním veľmi nešetrných technológií.

Ťažba zlata tvorí dôležitú súčasť zdrojov príjmov v krajinách Latinskej Ameriky, Afriky a Juhovýchodnej Ázie. Vo veľkých baniach, ktoré sú kontrolované národnými a nadnárodnými štandardmi, sa ťaží 85 - 90 % celosvetového objemu zlata. Aj napriek tomu zostáva 10 – 15 % baní, v ktorých ťažba nie je kontrolovaná. Práve v týchto baniach pracuje viac než 10 miliónov ľudí, čo je 90 % baníkov.

Baníci ťažia zlato ručne

V takých nekontrolovaných baniach nie je výnimkou, že baníci ťažia zlato z nerastov ručne a na jeho čistenie používajú jedovatú ortuť, ktorá ohrozuje ich aj okolie baní. Prevádzka baní funguje bez povolení miestnych úradov. Náročná a nebezpečná práca však znamená pre mnohých jediný možný spôsob obživy.

Cieľ pomôcť baníkom má tzv. Aliancia pre zodpovednú ťažbu (ARM). Jej snahou je premeniť drobné ťažobné spoločnosti na subjekty, ktoré budú dbať na vhodné pracovné podmienky zamestnancov a dopad ťažby na životné prostredie. „Tieto ciele sa stotožňujú aj s filozofiou našej spoločnosti, rovnako ako všetkých pobočiek skupiny Samlerhuset Group BV, pod ktorú spadáme,“ hovorí Luboš Krčil, riaditeľ Národnej Pokladnice, popredného distribútora pamätných mincí a medailí.

Aby bane dali najavo, že spĺňajú vyššie uvedené ciele, môžu požiadať o certifikáciu, ktorú udeľuje ARM. Baniam, ktoré získajú certifikáciu, bude garantované, že od nich bude zlato vykupované za férovú cenu. Získajú tiež finančné prostriedky pre zlepšenie podmienok pre svoje podnikanie a sociálne zázemie pre baníkov a ich rodiny.

Certifikované zlato v šperkárstve

Šperkársky priemysel podporuje myšlienku zodpovednej ťažby zlata už nejakú dobu a pomáha k ustáleniu spoľahlivých distribučných reťazcov. Jedným z hlavných partnerov ARM je švajčiarsky výrobca hodiniek a šperkov Chopard. Podporuje dve bane v Kolumbii a Bolívii, aby získali certifikáciu. Ich snahou je taktiež rozšíriť povedomie o certifikovanom zlate do celého sveta a prezentácie výrobkov z tohto zlata na prestížnych spoločenských udalostiach, ako je napríklad filmový festival v Cannes.

 

Mincovníctvo zaostáva

V porovnaní so šperkárstvom, v mincovom priemysle nie je dôraz na pôvod zlata kladený tak silno a kroky ku kontrole pôvodu zlata sú postupné. Jedným z nich bolo použitie certifikovaného zlata na výrobu medaily určenej nostieľovi Nobelovej ceny za mier. Tú emitovala ďalšia pobočka Samlerhuset Group BV, Nórska mincovňa.

„Už roky spolupracujeme len s overenými dodávateľmi. Snažíme sa tiež využívať zlato z recyklovateľných zdrojov,“ pokračuje Krčil. Aktivity je treba vyvážiť, aby malé bane mali motiváciu certifikáciu získať, ale zároveň bol odber aj od tých, ktorí ju už majú. Všetky zúčastnené strany si uvedomujú, že transformácia baní je dlhodobý, ale nutný proces, ktorý prispeje k lepším podmienkam života v rozvojových krajinách, šetrnému prístupu k životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti.

 

Národná Pokladnica

Národná Pokladnica je významný slovenský distribútor pamätných zberateľských mincí a medailí. Je dcérskou spoločnosťou nórskej skupiny Samlerhuset Group BV. Skupina má obchodné zastúpenie v 15 krajinách strednej, západnej a severnej Európy.
www.narodnapokladnica.sk