Právnikom! Ha, prekvapenie hneď na začiatku. Dosť bolo intelektuálneho humoru, dávno nebola nejaká poriadna roztržka v diskusii, takže musím tento poklesok napraviť. Keďže sa tu zdržuje aj početná črieda právnikov, tento post bude o tomto zvláštnom druhu človeka. Už Hitler povedal, že právnik je od prírody skazený alebo skúsenosťou zničený človek, a tak nikto nebudí toľko resentimentu ako my. Balzac nám síce v Gargantua a Pantagruel tvrdí, že v živote človeka sú dôležité tri veci – zdravie, duša a majetok. Na prvých tu máme doktorov, pre dušu kňazov a pre majetok sú právnici. Avšak i právnici sa štrukturujú – kastujú. Keďže som sa stretol so zaostalosťou v poznaní vlastných koreňov i v našich radoch, nie je to len pre laikov. Hor sa do mútnych hlbín, kde sa tento tvor vyskytuje.

Právnická fakulta, neprekvapivo, už to je to, čo právnikov triedi na elitu a ostatných. Nie, tu nejde o UKačku a Sládkovičovo, prípadne Trnavu. Nájdu sa aj jedinci, čo si dokonca ešte aj dnes myslia, že dostať sa na UPJŠ je vrchol ich kariéry. Pravdou je, že Slovensko na právnickej mape sveta nie je. Dojebali nám to, ako inak Maďari – po sto rokoch nám zrušili Trnavskú Univerzitu, lebo však načo je roľníkom vzdelanie – paralela k stavu dnešného školstva je čisto náhodná. Referenčným právnym systémom v obchodných vzťahoch (peniazoch) je common law. A tak sa právnici vo vyspelom, nedohľadnom svete delia na Ivy League a G5. Rozoberme si to postupne.

Ivy League je americké združenie najelitnejších univerzít založených a teraz prekvapko, či nie, absolventmi britských G5. Celú skupinu tvorí osem univerzitných ustanovizní. Avšak profesionálne právnické školy má len päť z nich – tzv. svätá päťka (Harvard, Yale, Columbia, Penn a Cornell), toto bola istota v právnickom svete pokiaľ ide o školy. Samozrejme, dnes doba pokročila a kategória je rozšírená na tzv. T14 alebo štrnásť najprestížnejších fakúlt, ktoré Vám viac menej garantujú, že dostanete skutočnú právnickú prácu. V realite je však dostatočné i Top 20. Školy sa vyznačujú nediskriminačnou politikou, najmä ak patríte do kategórie WASP – white anglo-saxon protestant. Tu si dovolím doplniť, že južanskí otrokári sa nemohli nechať zahanbiť a vytvorili tzv. Magnolia League, kde patrí Duke, Tulane, SMU a Rice. Spojitosť im poskytuje hlavne Metodistická cirkev.

A teraz to G5. Patria sem tieto druhy škôl – Oxford, Cambridge, Imperial, UCL a LSE. Ešte sa tomu zvykne hovoriť tzv. Golden Triangle, kedy sa k tejto sorte pridáva King´s College London. Ak si však zoberieme, že okrem Oxbridge sú ostatné pod rovnakou hlavičkou University of London, máme v skutočnosti tri inštitúcie. Aby som však nebol za odľuda, tak ako v prípade Ivy, aj tu sa to rozrástlo na tzv. Russell Group. Pokiaľ by som chcel byť ale sviňa typický právnik, poviem, že jediné čo majú význam sú Oxford, Cambridge, Glasgow, Aberdeen, Edinburgh, Dublin, Durham, U. of London, Victoria, U. of Wales.

Avšak aby to nevyzeralo, že anglo-americké univerzity sú top (aj keď sú tým, že neakceptovali recepciu rímskeho práva) matkou právnických fakúlt je Bologna presahujúca 924. výročie. Potom nám samozrejme nastupujú Frantíci s ich Sorbonne (dnes Paris Pantheon I), kde dekan fakulty bol spoluautor Males Maleficiarum – beat that! Je paradox, že Nemci sa s univerzitami neponáhľajú, a tak im Heidelberg vzniká až po Prahe, Jagiellonskej a Viedni. Paprikáši, kde sme vtedy boli i my, sa spamätajú až v polovici 17. storočia s ETLO.

Ešte by som rád uviedol dve poznámky. V Ázii a nielen tam (si všimnite tie svine kolonizátorov) založili prvú univerzitu Briti v Hong Kongu a potom nasledovali až tri pevninské Tianjin, Jiaotong a Peking, čo sú dnes pre ďaleký východ (okrem cisárskeho Japonska) hlavné ustanovizne. Aby som bol ale presný, tí najlepší z pevniny chcú ísť na HKU. Inak, takto postupovali i conquistadori v latinskej Amerike, ale že by sa tam právnici hrnuli (skôr opačne, lebo šli do materského Španielska – Salamanca patrí medzi jedny z prvých univerzít na kontinente), sa nedá povedať.

Posledné dve časti sveta sú opäť tradične vďaka historickému dedičstvu rozpoznané takto: pre Kanadu je to komplikované, pretože U. of Laval je frankofónna a U. of New Bruinswick je anglofónna. Dnes sa rozoznáva v právnickom svete väčšinou trojčlenka McGill, UBC a Osgoode Hall, prípadne ešte U. of Toronto. Austrália je jednoduchšia, pretože nám súperia odvekí rivali Sydney a Melbourne. Oh a ešte Afrika – aby sa nezabudlo, vďaka Britom Cape Town a Stellenbosch po Holanďanoch. Veď potom nezabudnúť nadávať, že ich otrocky zdierali. Samozrejme, konšpirátorov si nechávam na záver, pretože Matička Rus bola opozdená ako Budapešť a Moskovská štátna univerzita vzniká v polovici 18. storočia. A Petrograd tam nie je preto, lebo jeho činnosť bola prerušovaná práve vďaka mocenským bojom. Toľko univerzity. Lenže príbeh života podivného tvora právnika nekončí. Ono, aby bolo jasné, kto kam patrí, tak kastovný systém pokračuje aj pri vstupe do právnickej profesie. O tom ale nabudúce. Ak budete chcieť pohejtovať. Avšak musím mať posledné slovo, a tak si neodpustím: Sudca hromovým hlasom na obžalovaného: Vy klamete tak mizerne, že by som Vám odporúčal zobrať si advokáta!