Už milióny rokov nám psychológia pomáha hľadať odpovede na závažné otázky nášho bytia, ako kto sme, čo máme v hlave a kde sa vidíme o päť rokov. No a v prípade projektívneho stromového testu, do ktorého ste sa nadšením zapojili, sme zistili tiež závažné a prekvapivé skutočnosti, ako napríklad, kto z vás trpí nymfomániou a kto má kresliace schopnosti na úrovni dieťaťa predškolského veku.

 

Vyhodnotenie prvej várky baumtestov ma natoľko vyčerpalo, že som sa musel odobrať na víkend do malebného lona panenskej prírody južnej Moravy a venovať sa meditáciám, dychovým cvičeniam a očistnej diéte pozostávajúcej z Rulandského bieleho, ročník 2010 a Tatranského čaju, ročník 52%. Už som ale v poriadku, takže sa s vervou sebe vlastnou môžem pustiť do vyhodnocovania ďalšej, a chvalabohu poslednej sady vašich chorých výtvorov. Čo už, kurvafix...

janka

 

Priemerne hrubý strom s priemerne košatou korunou, povedali by ste si... Upriamte však svoju pozornosť na chaotické línie tvoriace korunu. Tie značia značnú agresivitu, až sklony k záchvatom zúrivosti – normálne si predstavujem túto osobu ako s vypúlenými očami a silno zovretými perami hnevlivo myká počítačovou myšou, až kým od vyčerpania stratí vedomie, zvalí sa pod stôl a po prebratí sa z tranzu si nič nepamätá. Navyše sa tento strom dá vnímať ako tzv. obojkorunný, kedy pri otočení obrázka a o 180 stupňov dostaneme tiež strom (v tomto prípade palmu), pričom koruna pôvodného stromu teraz tvorí korene. To v psychológii celkom jasne označuje bisexualitu. Z hľadiska zamestnateľnosti je táto osoba vhodná do pornografického priemyslu so špecializáciou na oblasť BDSM, prípadne by sa uplatnila ako vychovávateľka v detskom domove.

 

cicin

 

Znova tu máme použitie funkcie „sprej", no tentoraz v spojení s jednoliatou krikľavou líniou zeme, ktorá osobe dodáva potrebnú stabilitu a racionálnosť. Tá je však iba hraná, pretože na povrch jasne vystupuje až jej nezdravá duchovnosť. Táto osoba je totiž hlboko veriaca, so sklonmi k mysticizmu a podobným slabomyseľným, no neškodným záležitostiam. To indikuje napríklad počet plodov na strome, a síce trinásť – tejto číslovke sa pripisujú magické schopnosti. Zároveň modré machule predstavujúce oblaky v počte dva kusy a obrazec slnka v pravom hornom kvadrante celej scény, z čoho jasne vidíme príklon k feng-šuej a iným východným náboženstvám. Ide teda o osobu nezdravo dôverčivú, ba až naivnú, čo by ste do Cicinbrusa určite nepovedali.

 

joki

 

Takú jasnú projekciu rasizmu a xenofóbie som ešte nevidel. Upozorňujem, že strom je biely a postavy tmavé, pričom už to by celkom stačilo na avízo ľudskoprávnym organizáciám, no je tam toho ešte viac. Čierna postava atakuje a usmrcuje biele vtáky, ktoré následne padajú zo stromu, spod ktorého ich zbiera ďalšia postava v zelenom. Tá má ženské črty, takže je tu prítomný aj motív sexizmu, keďže ako vidíme, samotného aktu násilia sa nezúčastňuje, iba zbiera jeho plody. Ak táto osoba nežije v rodinnom dome, okolo ktorého cez noc vyrástla rómska osada, ide o naozaj nebezpečného človeka. Odporúčam zamestnať sa v ozbrojených zložkách.

 

katka bajzikova

 

Na tomto strome si niekto dal veľmi záležať a namaľoval ho vodovkami. Znepokojujúce sú červené línie na kmeni stromu. Tento jedinec má zjavne samodeštruktívne sklony, ktoré sa môžu prejavovať napríklad nadmerným pitím alkoholu, fyzickým samopoškodzovaním alebo sledovaním Modrého z neba. To vlastne indikuje aj estetická kvalita tejto kresby, ako je známe aj z histórie, veľa umelecky nadaných ľudí trpelo závislosťami, depresiami a rôznymi viac či menej neškodnými úchylkami. Väčšinou ale končia tragicky, takže je mi tohto človeka už vopred ľúto.

Image001

 

Je osviežujúce vidieť konečne stromový test duševne zdravého človeka. Originalita, kreativita, nekonvenčnosť, veľká vnútorná sila, schopnosť postaviť sa autoritám (zadanie totiž znelo, že kresliť sa má v paintbrushi, pričom toto je jasne nakreslené perom), zmysel pre humor a zároveň zdravá miera sexuality a cit pre mieru, to je to, čo charakterizuje tohto jedinca. Autorovi tohto výtvoru gratulujem a obrázok lepím na chladničku hneď pod magnetku zo Štúrova.

 

Tak, dúfam, že vás to bolelo rovnako ako mňa a moje hodnotenie vám pomohlo nahliadnuť si do duše, spoznať samého seba, akceptovať sa a posunúť sa ďalej. A ak nie, zvaľte to na to, že ste v šiestich rokoch prichytili svojich rodičov, ako súložili na vašom obľúbenom paplóne s obrázkami postáv z Levieho kráľa.