S týmto zaujímavým tvrdením prišla po vykonanej štúdii Radboud University Nijmegen. Pri štúdii absolvovalo niekoľko desiatok mužov test mentálnych schopností, potom niekoľko desiatok minút konverzovali so super sexy ženami a následne dostali opäť podobný test. Výsledky druhého testu boli oveľa horšie ako výsledky toho prvého. Prečo?

 

Prvým logickým dôvodom, ktorý vás napadne je, že sexy ženy sú blbé a my muži sa im v konverzácii inteligenciou prispôsobíme a následne zostaneme blbí aj my – to však nie je pravda. Táto strata inteligencie je spôsobená niečím úplne iným…

 

Ako tvrdí psychologytoday.com vo svojom článku, muži vnímajú konverzácie so ženami oveľa viac ako „interakcie s niekým koho chcem pretiahnuť“ a snažia sa preto sekať formu a ukázať sa v lepšom svetle. „Manažovanie dobrého dojmu“ je však činnosť náročná na procesorový čas – náš mozog neustále monitorovať naše správanie, ako aj reakcie druhej strany a na ich základe ho upravovať. No a keďže každý z nás má obmedzené systémové prostriedky na premýšľanie, na plnenie logických úloh po takomto rozhovore ich už zostáva oveľa menej.

 

Výskumníci nám však ponúkajú dve ďalšie vysvetlenie prečo sme po konverzácii so sexy ženou trochu tupelká. Tým prvým je, že podľa zavedených rolí muž a a ženy  v spoločnosti majú muži pocit, že sa od nich očakáva, že oni budú viesť konverzáciu a musia sa preto viac sústrediť. Druhým vysvetlením je, že bežný muž je zvyknutý a skúsený v rozhovoroch s mužmi – no rozhovor s peknou ženou (o ktorej mu navyše mozog celý čas hovorí: „Pretiahni ju! Pretiahni ju!“) je pre neho nové, nie celkom prebádané pole a tak ho stojí viac premýšľania.

 

Nech je to akokoľvek, my vám odporúčame čo najviac trénovať – riskujete síce dočasnú hlúposť tesne po konverzáciách, no zároveň zo skúseností vieme, že hodiny a hodiny konverzácii so šupami sa musia niekde prejaviť. Buď s nejakou skončíte v posteli, alebo v sanitke po tom, čo vám jej frajer rozbije hubu za to, že  sa s ňou už pol hodiny vykecávate…

 

Foto: https://www.get-free-wallpapers.com