Druhá kniha pobožného kvízu

Dnes to bude na mieru pre Jokiho, progresívne, multietnické a povenujeme sa aj rôznym bizárom (FSM nie je bizár, vy banda bezbožná!) po celom svete.

1. Začneme Jeho Svätosťou Lietajúcim Špagetovým Monštrom, ktorý stvoril svet:

A. Nafetovaný kadidlom
B. V taživej opici po akcii s východniarmi na Šírave (ci boha, ta tota domaca paradňe piše!)
C. Zhulený po výlete do Chrochtákova
D. Presný popis stvorenia je ľudským umom neuchopiteľný

 

2. Stúpenci FSM majú vo zvláštnej úcte pirátov, lebo:

A. Absolvovali povinnú ZVS na lodi Jeho veličenstva
B. Si na lodi dobre rozumeli aj bez prísne zakázaných žien
C. Kapitán má veľkého farebného vtáka
D. To boli mierumilovní vymetači Unesco ostrovov a šíritelia dobrej zvesti
E. S poklesom počtu pirátov po roku 1800 sa objavujú prvé znaky globálneho otepľovania

 

3. FSM má k polyteizmu tento postoj:

A. Trestá ho pomletím do boloňskej omáčky
B. Zakazuje iné monštrá pred sebou
C. Zakazuje iné monštrá za sebou
D. Prikazuje písať svoje sväté meno vždy kapitálkami

 

4. Zosobášiť sa FSM obradom môžete:

A. Na Novom Zélande
B. V Tasmánii, ale musíte si adoptovať miestneho ňuňu diabla
C. Nikde
D. V niektorých štátoch USA

 

5. Zakladateľ mormónskej viery:

A. Mal zjavenie po ktorom spísal Knihu Mormon
B. Knihu mu diktoval anjel Moroni
C. Knihu spísanú v egypských hieroglyfoch na zlatých doskách našiel zakopanú

 

6. Mormónska viera zahŕňa vo svojej hlavnej väčšinovej vetve:

A. Mnohoženstvo
B. Bibliu ako jeden z pilierov vierouky
C. Náuku stotožňujúcu domorodcov v USA s potomkami izraelských kmeňov
D. Zákaz pitia Coly

 

7. Zápis v egyptských znakoch, z ktorých preložil do angličtiny knihu obsahujúcu po preklade množstvo kapitol, mal v pôvodných znakoch dĺžku:

A. 666
B. 4096
C. 46
D. 10 549

 

8. Preklad vykonal:

A. Po konzultácii na katedre egyptológie Univerzity v Sládkovičove, detašované pracovisko Salt Lake City
B. Anjel, ktorý mu ho vnukol
C. Pomocou vtedajšej verzie Google glass, ktorú anjel Horst zdarma pribalil ku knihe
D. Preložil vždy časť textu po intenzívnej modlitbe

 

9.    Koľko manželiek mal dokopy prorok Mohamed za svoj život?

A.    4
B.    11
C.    12
D.    Žiadny oficiálne uznávaný spis tento údaj neobsahuje

 

10.    Tretia maželka Aisha sa vydala ako:

A.    12 ročná a manželstvo bolo konzumované, keď mala 15
B.    6 ročná a 9
C.    10 ročná a 14

 

11.    Počas trvania ramendánu je pravoverný povinný:

A.    Zdržať sa jedla a pitia od východu do západu slnka
B.    Darovať milodar chudákom
C.    Variť cestoviny
D.    Symbolicky kameňovať Satana alebo členov najbližšej metalovej kapely

 

12.    Čo sa prihodí tým, ktorí nedostatočne financujú cirkev a zatajujú svoje príjmy:

A.    Postihne ich malomocentvo
B.    Oslica ich nakopne do rozkroku (Kopytem sem, kopytem tam…)
C.    Zomrú okamžite po odhalení nedoplatkov na cirkevnej dani
D.    Budú predaní do Egypta ako otroci

 

13.    Jeruzalemská konvencia, ako naložiť so zajatými ženami:

A.    Znásilniť
B.    Znásilniť po mesiaci od zajatia
C.    Predať od otroctva
D.    Ak prežili mužskí príbuzní, môžu si ich vykúpiť

 

14.    Gang - bang v meste Gibea, nadržanci sa dožadujú cudzinca, ktorý je na návšteve. Ako to pán domu vyrieši:

A.    Anjel oslepí chlípnikov
B.    Pošle von panenskú dcéru
C.    Schová cudzinca do truhlice
D.    Pošle von manželku

 

15.    Pečieme a kváskujeme počas Pesachu. Kto použije droždie:

A.    Musí zničiť použitý riad, pekárničku a valček na cesto
B.    Bude 4 dni držat ketodiétu a postihne ho jojo efekt
C.    Zabiť s celou rodinou
D.    Bude mesiac nečistý

 

16.    Genetické inžinierstvo Jákoba, ktorý chce pruhované ovce a kozy. Čo urobil?

A.    Uniesol Ľubošovho barana, kým Ľuboš demonštroval za mier
B.    Vymenil v meste jednu z dcér za chovného capa
C.    Do napájadla vložil čiastočne ošúpané prútie
D.    Zvieratá bez pruhov a škvŕn obetoval

 

17.    Čo sa stalo s účastníčkou gang - bangu z otázky 14.?

A.    Nakazila sa a následne nakazila manžela
B.    Manžel ju vyhnal do púšte
C.    Ráno ju našiel mŕtvu na prahu, rozsekal ju na 12 kusov a rozposlal vlakom v kufri po celej krajine
D.    Zabil ju, lebo sa mu posmievala, akého má malého