Vaše žiadosti a prosby o darovanie 2 percent z daní vašich ťažko zarobených peňazí sú konečne vyslyšané.

Na konto nášho združenia, ktorého údaje nájdete nižšie, môžete darovať 2 percentá nasledujúcim spôsobom:

Zamestnanci, ktorí si nepodávajú daňové priznanie:

Ak ste svojmu motrokárovi doručili žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (do 15. februára), vypýtajte si „Potvrdenie o zaplatení dane“. Na základe neho vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ – už predvyplnené s našimi údajmi ho nájdete dole na tejto stránke. Tieto dve veci odovzdajte alebo pošlite na Daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2017.

Zamestnanci, SZČO a iné entity, ktoré podávajú daňové priznanie:

Vypĺňate priamo príslušne kolónky v daňovom priznaní, a to konkrétne tieto:

  1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10
  3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo v prílohe na strane 10

A to do 31. marca 2017 (prípadne 30. júna, ak ste lemry a požiadali ste si o odklad). Ak by to nebolo celkom jasné, podrobnejší postup je napríklad tu.

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 42446457
Názov: Kráľovstvo dokonalosti
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Račianska 69/b, 831 02 Bratislava

Vyplnené Vyhlásenie s údajmi Kráľovstva dokonalosti stiahnite TU

Vzhľadom na to, že máme veľké (v závislosti od vyzbieraných peňazí) plány s týmto portálom aj pomimo neho, každé euro nám pomôže. A samozrejme všetkým darcom už vopred ďakujeme.