Pozor, zmena! Táto informácia je relevantná pre tých troch samaritánov, ktorí majú nastavený trvalý príkaz, ale predsa len – váš obľúbený internetový portál má nový bankový účet vo FIO banke, a síce:

SK1183300000002001546880

Preto petrošekely a iné milodary posielajte už tam, keďže starý účet v SLSP, š.p. onedlho zrušíme. Ďakujeme za pochopenie, zostaňte s nami.