Niekde ďaleko vo vzdialenej galaxii pri Starom moste na hrádzi.

- [megafón zozadu] ZA - STAV - TE VO - ZI - DLO !!! ZA - STAV - TE VO - ZI - DLO !!!

- [Čo?! Aké vozidlo? Vztýčený prostredník dozadu.]

- Pán vodič, ukážte mi váš vodičský a občiansky preukaz.

- Aký je dôvod kontroly?

- Ukážte mi váš občiansky preukaz!

- Aký je dôvod kontroly?

- Je dôvodné podozrenie, že pod vplyvom alkoholu riadite vozidlo.

- Myslíte tento bicykel? Na základe čoho sa domnievate, že som pod vplyvom alkoholu?

- Ste ochotný podrobiť sa dychovej skúške?

- Som, ale aký je dôvod kontroly? Porušil som dopravné predpisy? Máte na to nejaký dôkaz?

- Ukážete mi ten občiansky alebo nie? Mám použiť donucovacie prostriedky?

- Takto ste vyhodnotili situáciu? Čo vás k tomu oprávňuje? 

- Ja tu nebudem s vami diskutovať.

- Ani ja s vami. Môžem odísť?

- Nie, podrobíte sa dychovej skúške.

- [PÍP, PÍP, PÍÍP… 0,5]

- Pán vodič, dychová skúška ukázala, že ste požívali alkoholický nápoj.

- No… je to možné.

- Koľko ste vypili?

- Čo ja viem… 3-4, no tak možno 5 pív.

- Ale to boli asi Plzne, čo? Pán vodič, predložte svoj občiansky preukaz.

- Za akým účelom?

- Za účelom identifikácie vašej osoby.

- OK, nech sa páči.

- [ťuk-ťuk], [ťuk-ťuk]…

- Pán […], tu je zápisnica, podpíšte to tu.

- To nemôžem, neviem to prečítať. Je znížená viditeľnosť, o tejto hodine (23.03) je už tma. Ako vidno. Alebo nevidno?

- Nosíte dioptrické okuliare? Aký je váš zdravotný stav?

- Vidíte, že nosím okuliare? A aký je váš zdravotný stav? Ktorý zákon vás oprávňuje pýtať sa ma na to?

- Zákon o policajnom zbore. [grrr]

- Rád by som dodal, že dychová skúška ukázala, že som pod vplyvom alkoholu, a preto je moja kognitívna schopnosť vnímať prečítaný text značne znížená. V dôsledku toho by som podpísal niečo, čomu teraz nerozumiem.

- Aká schopnosť?

- Kognitívna. Schopnosť, teda.

- Podpíšeš to alebo nie?

- Áno, ale musím tomu porozumieť.

- DO PIČE, PODPÍŠ TO!

- Nehnevajte sa, ale čím som si zaslúžil vulgarizmus z vašej strany? Je takýto postup upravený v Zákone o policajnom zbore? A odkedy si tykáme?

- Dobre, prečítam ti to ja. Na základe Zákona…[bla-bla-bla] (asi 10 minút). A teraz to podpíš.

- Ďakujem za prečítanie. Ale nerozumiem tomu celkom. To, čo ste prečítali, je vaša interpretácia alebo fakt?

- [he?!] To je SKURVENÁ ZÁPISNICA!!! Podpíš to. Robo, chyť ho zozadu.

- [áááu] 

 

THE END