Otravujú vás voľby? Tak choďte do riti!
Článkov o voľbách pred voľbami chŕlia presstitúti megamrte. Ale článkov o tom potom - tých je... ako docentov na kandidátke Vzdoru. A to je nevyváženosť! A my nemáme radi nevyváženosť! Čo chceme? Vyváženosť! A kedy ju chceme?! Hneď! (Hneď - ako príslovka času, nie farba.) A preto: Na, Slovensko! Čítaj, čo bude!
Oficiálny legálny disklajmer: Jebať volebné moratórium!

Fikcia(?):

Je nedeľa 6. marca, poludnie. Predsedkyňa volebnej komisie oznamuje oficiálne výsledky volieb. Slovensko jasá!
Ukázalo sa, že predvolebné prieskumy boli skutočne zmanipulované za židovské peniaze. Voľby totiž na celej čiare vyhrala Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 38,9 % hlasov. Navyše zažiarili aj strany, ktoré všetci považovali za outsiderské, zažiarili. Vzdor - strana práce získala 11,11 % a Priama demokracia 8,9 %. Vládna trojkoalícia tým pádom bola úplne jasná a toto je príbeh o tom, čo bolo potom.

 

Doprava

Po zoštátnení všetkých automobiliek do dvoch mesiacov tieto štátne podniky skrachujú, našťastie úspešne započal projekt trolejifikácie Slovenska s oficiálnym názvom Trololo. Výstavba diaľnice do Košíc bola pozastavená a na celom území Slovenska začala vláda naťahovať troleje. Už v roku 2056 je vypravený prvý trolejbus z Bratislavy do Košíc, čím sa cesta na východ skrátila na 18 hodín (čo je o tretinu menej ako koňmo).

 

Bezpečnosť

Okrem novej štátnej ozbrojenej zložky Magátove gardy, sa zavádza aj domobrana. Tým, spolu s legalizáciou držby strelných zbraní sa podarilo znížiť násilnú kriminalitu na minimálnu úroveň. Napriek tomu, že 450-násobne stúpol počet úmrtí spôsobených strelnou zbraňou, tak v 99 % nešlo o trestné činy, ale o nehody spôsobené neopatrnou manipuláciou.  Z airsoftových klubov vzniká profesionálna armáda.

 

Zdravotníctvo

V zdravotníctve konečne nastáva konsolidácia. Po plošnom odsune všetkých logopédov do pracovného tábora, zanikajú aj ostatné pracoviská, lebo vďaka úbytku obyvateľstva kvôli domobrane a dobrovoľnosti očkovania prakticky do nemocníc nemá kto chodiť. Navyše sa väčšina obyvateľstva vracia k prírodnej medicíne. Nemocnice sa postupne transformujú na krematóriá a v roku 2034 minister zdravotníctva MUDr. Peter Lipták slávnostne otvára novo dokončené bratislavské krematórium Rázsochy.

 

Kultúra

Dva dni po voľbách sa menia štátne znaky slovenskej republiky. Štátnou hymnou sa stáva Rež a rúbaj do krve (verzia od Krátkeho Procesu). V štátnom znaku zostáva dvojkríž, ale trojvŕšie nahrádza orlica s červenou hviezdou na prsiach a Dávidovou hviezdou v pazúroch. Mení sa názov štátneho zoskupenia – zo Slovenskej republiky sa stáva Slovenský štát, predsedu vlády voláme Vodca, vzhľadom na Vodcovu rečovú chybu. Bc. Lukáš Perný (ktorého Vodca v súlade s politikou derotacizmu premenúva na Lukáša Pekného) sa stáva doživotným ministrom kultúry. Vládnym nariadením mení názov všetkých slovenských ulíc na ulicu Laca Novomeského, tým pádom vzniká aj nový systém popisných čísel a krajina dostáva jednu ulicu – Novomeského č. 1 – 856 345. Ďalším rozhodnutím minister zakáže všetky hudobné nástroje, okrem perkusných. V roku 2020 (po poprave posledného harfistu pre trestný čin pokusu o opustenie republiky), slávnostne otvára nové hudobné teleso Slovenskú perkusnú filharmóniu. V opustených továrňach vznikajú múzeá zločinov kapitalizmu. Jediným povoleným účesom u mužov sa stáva holá hlava (okrem ministra Pekného, ktorý obdržal Vodcovým ediktom výnimku). Najobľúbenejším športom sa stáva Cigobal – vznikol z futbalu, no loptu naradila odseknutá rómska hlava. Popularitu tiež získavajú kartárske kluby.

 

Školstvo

Rušia sa všetky humanitné vedné odbory, okrem kulturológie. Tým pádom zaniká povolanie učiteľa a výučbu vykonávajú starší žiaci na mladších. Rušia sa učebné osnovy a sú nahradené niekoľkými novými predmetmi: zborka-rozborka samopalu, precvičovanie zdvihu pravice a nácvik udávania. Kodifikuje sa nová gramatika, tzv. áryjská s heslom „píš ako chceš“. Použitie ypsilonu alebo akéhokoľvek interpunkčného znamienka, okrem výkričníka, sa trestá bičovaním v telocvični.

 

Financie a hospodárstvo

Je znovuzavedená koruna slovenská. Jedna. K nahliadnutiu je vo vestibule Vodcovho paláca v Bytči. Nikomu to však neprekáža, keďže aj tak si nie je čo kúpiť. To znamená aj nulové dane. Bola dosiahnutá maximálna potravinová sebestačnosť. Vďaka výlučne trolejovej doprave a nulovému priemyslu, sa zlepší stav životného prostredia a poľnohospodárstvo prekvitá. Navyše si každý ukradne, čo potrebuje.