Konečne kerka ktorá sa oplatí, aj keď iba na pár dní. Koži-podobné vlastnosti umožňujú novým bio-senzorom v podobe tetovania priľnúť na telo a zbierať tak informácie o tlaku, tepe, teplote, či dokonca mozgovej aktivite. Kým si užijeme reálne aplikácie, ako je napríklad snímanie reči pomocou monitorovania svalov a koži na krku, budú musieť ešte výskumníci doriešiť otázku pohonu. Senzory totiž zatiaľ musia byť fyzicky napojené na PC, aby ste mohli s čipom komunikovať a tak hlásenie infarktu mimo dosah počítača zatiaľ nehrozí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je prekvapivé, že to nerobia pomocou už dva roky starej technológie digitálneho tetovania (v tomto prípade sa jedná o invazívnu technológiu). Okrem monitoringu dokáže fungovať, ako dotykový displej a nepotrebuje batérie, pretože vám pije krv - doslovne, beží totiž na palivovom článočku, ktorý spaľuje krvný cukor - a tak nepotrebuje batériu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj