Druhá časť redakčného výberu neexistujúcej redakcie je tu. Platí to isté ako v predošlom článku - názov knihy uvádzam v jazyku, v ktorom som ju čítal. Pokiaľ som u cudzojazyčných kníh našiel informácie o preloženom vydaní, nájdete ich v stručnom opise knihy. Samotný preklad v takom prípade ale už posúdiť nedokážem.

 

Terrence Real - I Don't Want to Talk About It: Overcoming the Secret Legacy of Male Depression

Autor je povolaním psychoterapeut, každá kapitola v knihe pozostáva z teoretickej časti a prípadov z reálnej praxe autora vo forme rozhovorov s pacientmi a ich rodinami (ku koncu knihy dokonca uvádza ako príklad sám seba a svoj vzťah s otcom). Pomerne vzácny pohľad na túto problematiku o ktorej sa v spoločnosti príliš nehovorí, namiesto toho býva dotyčná osoba skôr pod sociálnym tlakom nútená depresiu skrývať, obávajúc sa, aby nebola braná ako slabý jedinec.

 

Henry Kissinger – Diplomacy

Čo nedostanete: návod, či je vhodné a v súlade s etiketou dať si počas jednania do ponúknutej šálky čaju - samozrejme držanej s vystretým malíčkom jednu, alebo dve kocky cukru. Čo dostanete: geopoliticky vývoj a vznik mocností v Európe ako podstatnú časť knihy. Je nabitá históriou za zhruba posledných 400 rokov a končí v 90. rokoch 20. storočia rozpadom sovietskeho zväzu. Voľne parafrázované slovami klasika - veľa je toho o tom, ktorá mocnosť sa „s jinou nesčuchla, a jestli už se sčuchla, s kým se sčuchla, kde a jak se sčuchla. Nebo zas naopak.“ Preklad vyšiel pod názvom Umění diplomacie.

 

Henry Kissinger – Leadership: Six Studies in World Strategy

Kissingerove osobnostné profily ľudí, s ktorými aj on sám prišiel v rámci svojej kariéry do kontaktu: Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew a Margaret Thatcherová. Zameriava sa skôr na ich politickú kariéru. Pokiaľ viete o de Gaullovi maximálne to že bol Francúz, generál a neskôr prezident, tak sa vaše vedomosti pomocou tejto knihy dosť rozšíria. Nixon ako pomerne nepopulárna postava je tu vykreslená skôr pozitívne, samozrejme všetko doložené aj faktami, čo bolo zaujímavé čítať. Nemenej zaujímavé sú aj ostatné profily. Nečítalo sa to zle.

 

David Epstein – Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World

Epstein ponúka pohľad na problematiku ľudí špecializujúcich sa v určitej doméne ako umenie, veda a výskum, a ľudí majúcich všeobecný rozhľad bez špecializácie, kde prekvapivo táto druhá kategória dokáže vniesť zaujímavé poznatky oproti špecialistom v tej-ktorej oblasti. Toto všetko je demonštrované na reálnych príkladoch, a prekvapivo dobre sa to číta. Slovenský preklad vyšiel pod názvom Všestrannosť.

 

Conor O'Clery - The Billionaire Who Wasn't: How Chuck Feeney Secretly Made and Gave Away a Fortune

Meno Chuck Feeney nie je v našich luhoch a hájoch príliš známe, a keby to bolo tak isto aj vo svete, sám Chuck by s tým bol určite spokojný. Mal talent nájsť dieru na trhu kdekoľvek vo svete a okamžite zareagoval, čo mu vynieslo miliardy. Veľkú časť na tom ma jeho podiel v duty free shopoch prevádzkovaných spoločnosťou DFS group. Tu niekde by mohla zvyčajne biografia končiť happy endom a odchodom hlavného hrdinu za zapadajúceho slnka. Ale - Chuck bol veľmi skromný človek cestujúci ekonomickou triedou v tuctových ošúchaných veciach s lacnými digitálkami na ruke, takže by nikto netypoval, že sedí vedľa miliardára. Peniaze mu skôr prekážali, a po nadobudnutí ohromného majetku začal robiť pre niekoho skoro nepochopiteľné – skoro všetko daroval na rôzne dobročinné účely, ešte za svojho života. Dobre, poviete si, aj to niekto robí. Ale - Chuck si dal veľmi dobre záležať, aby boli všetky transakcie anonymné, takže nikto nevedel, od koho tie peniaze vlastne dostal. Svet by sa to asi nikdy nedozvedel, keby sa nevyskytli problémy s jeho partnermi v spomínanej DFS group, kedy sa to prevalilo. Nezvyčajný a zaujímavý príbeh, ktorý napísal sám život.

 

Ron Chernov - Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr

Slovné spojenie „Bohatý ako Rockefeller“ bolo pred nástupom modernej technologickej doby a miliardárov, ktorých vyprodukovala zaužívaným prirovnaním. Rockefellerova biografia nás prevedie jeho skromnými začiatkami, kde začínal prakticky od nuly. Mal až fanatický prístup k práci a životu - zapisoval si všetky osobné výdavky, pri každom obchode sa snažil byť vo výhode, a s kamennou tvárou diktovať podmienky druhej strane. Sledujeme vznik monopolu Standard Oil a nekompromisné likvidovanie, alebo odkupovanie konkurenčných spoločností. Zvyšok už je história. Spoločnosť ho vnímala dosť polarizovane - na jednej strane brutálny kapitalista, na strane druhej obrovský filantrop.

 

Jonathan Eig – King: A Life

Biografia Martina Luthera Kinga zostavená z obrovského množstva materiálu, odtajnených spisov FBI a rozhovorov s jeho rodinou a blízkymi spolupracovníkmi, kde ho bližšie spoznáte ako v súkromnom, tak aj pracovnom živote. Autor sa ho nesnaží jednostranne glorifikovať, nájdeme tu aj Kingove slabšie a tienisté stránky. Cez to všetko treba uznať, že ten chlapík mal gule.

 

Michael Ovitz – Who Is Michael Ovitz?

Ovitz založil umeleckú agentúru Creative Artists Agency, zastrešujúcu mnohé slávne hviezdy Hollywoodu. Spočiatku mi trvalo sa do tej knihy začítať, ale potom už to išlo svižným tempom. V jeho autobiografii nájdete kopec zážitkov s hercami, režisérmi a príbehy z pozadia médií a show businessu. Pamätáte si na reklamy Coca-Coly s ľadovými medveďmi? Aj v tom mal napríklad prsty Ovitz a čítať o procese vzniku bolo zaujímavé. Nehral vždy fér, narobil si kopec nepriateľov a ku cti mu slúži, že to aj popisuje a priznáva.

 

Vaclav Smil - Invention and Innovation: A Brief History of Hype and Failure

Ako poznáte, že ste precitali možno až príliš veľa Smilovych kníh? Napríklad sa počas vianočných sviatkov pristihnete, ako sa snažíte vypočítať, koľko energií sa vyplytvá na prípravu vianočného pečiva, ktorým sa ľudia zbytočne prepchávajú, pripadne ho vyhadzujú. Ale o tom som nechcel. Smil píše knihy tempom, akým sliepky znášajú vajcia. V tejto sa zameral na vynálezy a inovácie, kde vám štúdium ich histórie pomôže racionálnejšie nastaviť vaše očakávania, keď napríklad cestujúc v Hyperloope do Viedne budete čítať, alebo počuť o ďalšom novom prevratnom vynáleze, ktorý všetko radikálne zmení.

 

Philip Agee - Inside the Company: CIA Diary

Kniha je písaná formou denníka, autor pracoval pre CIA zhruba 12 rokov v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Popisuje jeho pôsobenie v CIA vrátane náboru, tréningu, organizačnej štruktúry a operácií, ktorých sa zúčastnil v Latinskej Amerike. Prekvapivo často sa spomínajú Čechoslováci, ktorí boli v tom regióne dosť aktívni. Priaznivcov akčného špionážneho žánru prezentovaného filmami a knižnými thrillermi to asi príliš nenadchne, je to skôr o politickej situácii a bojoch jednotlivých frakcií o moc v krajine počas studenej vojny, kde Agee v tej dobe pôsobil. Na druhú stranu v tomto ide až do úplne vyčerpávajúcich detailov, ktoré ponúkne máloktorá kniha zaoberajúca sa geopolitickou situáciou v tomto období.

 

Charles T. Munger, Peter D. Kaufman - Poor Charlie’s Almanack: The Essential Wit and Wisdom of Charles T. Munger

Ako inak vzdať poctu tomuto renesančnému človeku, než si ho pripomenúť skrz jeho myšlienky? Verziu tejto knihy z roku 2008 som už v minulosti prečítal, keď som sa ale dozvedel že Charlie opustil tento svet, rozhodol som sa prečítať ju znovu. Zhruba v tom čase vyšla „The Essential Wit“ verzia, ktorá je o čosi kratšia a neobsahuje ilustrácie a fotografie. Gro však ostalo zachované (vždy som chcel viac používať slovo gro – znie to tak intelektuálne): stručný úvod o Charlieho živote a 11 rečí/prednášok, ktoré predniesol pri rôznych príležitostiach počas rôznych období vo svojom živote. Po každej reči nasleduje Charlieho komentár, kde s odstupom času pridáva prípadné pripomienky a dodatky. Kniha je natrieskaná kombinovanými informáciami z oblastí ako psychológia, biológia, fyzika, etika a ekonómia, kde Munger demonštruje svoj až šialený rozsah vedomostí, získaný desaťročiami samoštúdia. Všetko je samozrejme okorenené jeho špecifickým humorom („Mnohí z vás sa nepochybne pýtajú, prečo je prednášajúci taký starý. Nuž, odpoveď je zrejmá: Ešte nezomrel.“). A úplne najlepšie na celom tomto projekte je, že si ho už môžete celý prečítať zdarma online tu: https://www.stripe.press/poor-charlies-almanack

 

Bertrand Russell - Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects

Kniha obsahuje Russellovu prednášku „Prečo nie som kresťanom“ a výber ďalších esejí zameraných na náboženstvá, sexualitu a slobodu prejavu. Jedným z hlavných dôvodov ľudí k uchyľovaniu sa k náboženstvám uvádza strach (z porážky, smrti, neznámeho, atď.). Zaujímavý je aj prepis živej diskusie s jezuitským kňazom a filozofom Frederickom Coplestonom na tému existencia Boha. Russell nikdy neútočí, používa fakty a logiku, pomocou ktorých dochádza ku svojim záverom, pričom je ochotný počúvať protistranu. Aké nezvyklé v dnešnej dobe. Záverečný horkastý dodatok, ktorý popisuje, ako mu bolo zabránené učiť na College of the City of New York pekne poukazuje (mimo iného) na problém demagógie vo svete, ktorý tu vždy bol a zrejme aj vždy bude.

 

Annie Duke - Thinking in Bets: Making Smarter Decisions When You Don't Have All the Facts

Annie Duke je bývalá profesionálna hráčka pokru a prezentuje, ako používať stratégie z pokru na riešenie situácií v bežnom živote, kde sme vždy konfrontovaní s neistotou. Pomerne veľká časť je venovaná kognitívnym a behaviorálnym chybám v ľudskom uvažovaní, ktorých si človek musí byť vedomý, resp. používať modely, ktoré im predchádzajú. Pomôckou môže byť práve tato kniha.

 

Daron Acemoglu, James A. Robinson - Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty

Autori postavili knihu na otázke: prečo sú niektoré národy bohaté, prosperujúce a niektoré chudobné a v úpadku? Cez historický vývoj na jednotlivých kontinentoch sa preberajú faktory ako geografické položenie, kultúra, pripadne neschopnosť vodcov krajín identifikovať aspekty, ktoré vedú k zlepšeniu životnej úrovne. Dostaneme sa až ku procesu tzv. kreatívnej deštrukcie, ktorá je už z ľudskej podstaty vnímaná negatívne, ale je neoddeliteľnou súčasťou pokroku. Potlačenie tohto procesu spôsobuje stagnáciu a pokles. Český preklad vyšiel pod názvom Proč státy selhávají.

 

Yuval Noah Harari - Sapiens: A Brief History of Humankind

Doteraz nechápem, ako mohol autor napchať do tej knihy také množstvo informácií a ešte aj fotky, mapy a ilustrácie/diagramy. Sledujeme históriu ľudstva pohľadom biológie, sociológie, ekonómie, psychológie až filozofie a určite ešte nejakej ďalšej -ie, na ktorú si už nespomeniem. O niektorých myšlienkach prezentovaných v tejto knihe môžeme viesť spory, môžeme s nimi nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme robiť. Vydanie nájdete ako v českom, tak aj slovenskom preklade. Slovenský nesie názov Sapiens: Stručná história ľudstva.

 

George Soros - The Alchemy of Finance

Arcinepriateľ sveta, zodpovedný od skysnutého mlieka vo vašej chladničke po globálne otepľovanie napísal aj zopár kníh. Čítanie to nie je jednoduché, a príde mi úsmevné si už len predstaviť, ako jedinci, ktorí ho najviac spomínajú čítajú túto knihu. Lebo veď keď na niekoho neustále poukazujem, tak som oboznámený s jeho myšlienkami a dielom, nie? No, asi nie. Knihu Soros pojal spočiatku filozoficky a cítiť vplyv jeho učiteľa Karla Poppera, preberá myšlienky otvorenej spoločnosti a predstavuje svoju teóriu reflexivity. Po teórii nasledujú zápisky, ktoré si robil počas spravovania svojho Quantum fondu, ktoré ponúkajú zaujímavý pohľad na globálne makro investovanie v 80. rokoch 20. storočia. Knihu uzatvárajú ďalšie úvahy na témy ako sú voľné trhy, regulácie a centrálne bankovníctvo. Alobalová čapica nie je k čítaniu potrebná.