Stal sa populárnou postavou v rímskom erotickom umení a latinskej literatúre, hrdinom zbierky obscénnych básní a meno po ňom dostala aj bolestivá diagnóza, pri ktorej sa penis v erekcii odmieta vrátiť do svojho východzieho stavu. Reč je o Priapovi, gréckom bôžikovi, obdarenom obrím penisom a permanentnou erekciou. Jeho kult bol vlastne kultom sofistikovanej pornografie, pričom na vidieku mu okrem toho prisudzovali aj ochrannú funkciu a schopnosť odvrátiť zlo.

 

Priapa často zobrazovali ako nepekného škriatka s obrovským postaveným penisom, ktorého si ľudia dávali do záhrady. Pocestní tieto sošky hladili po penise pre šťastie, za predpokladu, že ich neodradila priložená tabuľka s vyhrážkou sexuálneho útoku, určená potenciálnym narušiteľom hraníc pozemku.

 

Rímska verzia Priapa

 

Čo je ľahšie, kilo hubovitého tkaniva alebo kilo zlata? Na istej pompejskej freske sú vyobrazené váhy, kde má na jednej miske vyloženú Priapos svoju pýchu a na druhej je mešec peňazí. Možno tým chceli povedať, že ani najväčšie auto nepomôže napraviť sebavedomie impotentovi.

 

Pompejská freska

 

Zaujímavý je aj pohľad na falus ako symbol. V Grécku bol napríklad považovaný za niečo živé, podobné zvieraťu, čo má svoj vlastný rozum a do istej miery dokonca môže kontrolovať muža. Vzpriamený falus bol prítomný vo všetkých aspektoch každodenného života, ako pripomienka mužskej dominancie ale aj ako symbol vlastníctva a vymedzenia teritória. Prisudzovali mu aj orientačné schopnosti. My ženy namiesto penisu môžeme použiť toto:

 

 

Priapos nestratil v očiach ľudí svoju mýtickú silu ani o niekoľko storočí neskôr, keď jeho sochu postavil istý britský kresťan v domnení, že tým ochráni dobytok od choroby. V osemdesiatych rokoch istý pán D. F. Cassidy v Kanade založil Cirkev Sv. Priapa, ktorej nasledovníkmi sú hlavne kanadskí a americkí homosexuáli. Uznávajú penis, k semenu sa správajú s úctou (jedia ho) a transcendentálnu sa približujú skupinovou masturbáciou.

 

Priapos dal meno napríklad aj priapulám, čo sú morské červíky vyzerajúce takto:

 

 

a lesnej hube psovke obyčajnej, ktorá vyzerá takto: