Redakcia Dailymale obdržala nasledujúci inzerát a keďže sa týka výlučne mužského pokolenia, radi by sme pomohli pri hľadaní vhodného kandidáta na obsadenie tejto dôležitej pracovnej pozície. 

Firma celosvetového významu so sídlom vo Vatikáne vypisuje konkurz na pozíciu najvyššieho manažéra. Miesto výkonu práce je v ústredí firmy vo Vatikáne.

 

 

Čo ponúkame:


Sme prosperujúca firma, ktorá si už dve tisícky rokov upevňuje pozíciu na trhu a vďaka firemnej politike súdržnosti a konzervativizmu sa jej to darí až do súčasnosti. Máme patentované rôzne služby ako napríklad odpúšťanie, kresťanská láska a rozhovory s Bohom (zatiaľ jednosmerne).

 

Za tie tisícročia sme boli schopní vyvinúť aj vlastnú stabilnú vatikánsku menu (PBZ = Pán Boh Zaplať).

 

Ponúkaná pracovná pozícia si vyžaduje človeka s plným nasadením 24/7. Zabezpečujeme bezplatné ubytovanie, čižmičky a odev vrátane šperkov a služobné auto. Aj keď je miesto výkonu pozície Vatikán, veľa času sa trávi na cestách medzi zamestnancami a zákazníkmi firmy a robí public relations medzi existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi.

 

 

 

Predpoklady na uchádzača:


- Muž v pokročilom veku, zamestnanec niektorej z našich pobočiek. Firma dbá na kariérny postup, preto neberie do manažérskych postov ľudí z ulice.

 

- Latinčina native speaker (ako materinský jazyk), ostatné jazyky sa doučí.

 

- Dobré rečnícke schopnosti, vďaka ktorým dokáže využiť silné stránky firmy na zväčšenie trhového podielu.

 

- Chuť na inovácie pri zachovaní tradičných hodnôt.

 

- Sexuálna orientácia – asketický heterosexuál alebo pedofil so zameraním na chlapcov. Styk výlučne bez prezervatívu.

 

- Rôzne fóbie (xeno-, homo- a pod.) vítané.

 

 

(platená inzercia)