Darwinove ceny sú celosvetovo známe ocenenia upozorňujúce na ľudí, ktorí tým, že absolvovali neplánovanú samovraždu, prečistili ľudský genóm od jedincov (seba samých), ktorí by len bránili jeho ďalšiemu pozitívnemu rozvoju. My si tieto hrdinské činy budeme postupne pripomínať v tejto rubrike.

 

Stroj na výrobu ľadu vyzerá celkom nevinne. Je to teoreticky to posledné zariadenie ktorého by sme sa mali pri prípadnom intelektuálnom precitnutí strojov a ich obrátení proti ľuďom báť. Ale pozor. Čo ak je ten výrobník ľadu taký veľký, že sa doň vojde celý človek? Presne také výrobníky sa totiž používajú na výrobu ľadu pre rybárske člny. No nič. Treba zaviesť blbovzdorné bezpečnostné opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať riziko úrazu. Napriek tomu, že takéto zariadenia boli na stroji nainštalované začuli zamestnanci podniku na spracovanie rýb v Christchurch na Novom Zélande z výrobníka ľudské výkriky.

 

Čo sa stalo? Zamestnanec práve pracujúci na stroji zistil, že prísun ľadu k obrovskému vrtáku sa zasekol. Komora, v ktorej vrták pracuje bola uzavretá a zamestnanci mali prísne príkazy aby do komory nevstupovali ak vrták beží. Tieto príkazy by sa dali veľmi ľahko obísť a tak malo zariadenie ešte jedno bezpečnostné opatrenie. Vrták sa krútil len v prípade, že operátor výrobníku ľadu držal nohu na pedáli na vonkajšej časti stroja. Ak ho pustil (a chcel sa ísť pozrieť do komory s vrtákom), stroj sa zastavil.

 

Zamestnanec ktorý mal práve službu však prišiel na to, ako sa dá toto bezpečnostné opatrenie obísť. Položil na pedál ťažký kus železa a vošiel do komory aby zaseknutý kus ľadu uvoľnil. Čo sa stalo ďalej je už takmer jasné – zamestnanca vrták stiahol dnu do stroja a ľad, ktorý na druhej strane ešte hodnú chvíľu vychádzal mal farbu krvi, kože a mozgu.

 

Zaujímavosťou je, že práve tento zamestnanec bol v dotyčnom podniku zástupcom zamestnancov pri vyjednávaní o Zmluve o bezpečnosti práce a dodržiavaní bezpečnostných predpisov.

 

My u nás na Slovensku bohužial takéto šťastie na sebadeštruktívnych odborárov nemáme...

 

zdroj: https://www.darwinawards.com/darwin/darwin1995-06.html