Neviem čím to je, ale myslím, že 40 rokmi socíku, ktorý sa pekne pohral so skutočnými hodnotami v našich hlavách. Hovorím o správaní nášho štátu, presnejšie jeho zástupcov v uliciach ku kriminálnym živlom.

 

V Rakúsku vyvedú policajti z kúpaliska veľkých, holohlavých potetovaných týpkov už keď začnú byť otravní pre zvyšok kúpajúcich sa, v Galante si zas s bezkrkými tykajú a nechajú ich dať d držky ešte ďalším ľuďom. Oba incidenty sú od seba fyzicky vzdialené menej ako 100 kilometrov, psychicky sú však tieto dve miesta očividne na úplne opačných stranách pomysleného spektra.

 

Veď prečítajte si a posúďte sami:

Rakúske výchovné pre „hrubokrkých“ tetovaných

Policajti si s bitkármi v Galante podali ruky