Áno! Google asi počulo naše nadávky o neprehľadnosti ich emailu, pretože konečne čosi zmenilo pozitívnym smerom. Nemáme na mysli iba nové HD témy. Tie prehľadnosti moc nepomáhajú, ale ani neškodia a po priradení vesmírnej tematiky si určite šplhli.Nová a dobrá, je možnosť zobrazenia fotky autora v rámci konverzácie, teda pokiaľ má autor zavesenú fotku na gmailovom konte. Konverzácie samé sa zdajú prehľadnejšie a celkový je aj pocit čistoty (už je zablokovať reklamy a ste vybavený.)Ďalšia zaujímavá vlastnosť je automatické prispôsobenie sa veľkosti okna v ktorom prehliadate poštu, a to j napriek tomu že celý prehliadač zmenšíte alebo zväčšíte.

 

Ak chcete nový vzhľad zaviesť klikajte dole na pravo vo vašej Gmail schránke. Aj keď nič prevratné, ale určite kliku platné.