Kastrácia sa odpradávna praktizovala v najrôznejších kútoch sveta. V Ázii a Afrike sa kastrovalo z kultúrno-náboženských dôvodov, inde zase bojovníci odstraňovali genitálie svojim porazeným protivníkom ako symbol víťazstva, ktorý mal zároveň symbolicky preniesť ich silu na víťaza. Muž si tak zároveň zabezpečil, že ženy, ktoré mu padli do zajatia, budú patriť výhradne jemu a jeho potomstvu nebudú konkurovať cudzie deti. Dobyvačná sila spájaná s mužnosťou samotnou však zrejme predsa len nespočíva v semenníkoch, pretože napríklad v čínskej histórii je zdokumentovaných pomerne veľa prípadov, keď sa moci v krajine chopili práve eunuchovia. Medzi civilizovanejšie kultúry patrila napríklad tá židovská, ktorá kastrovanie neuznávala – Judaizmus sa uspokojil s obriezkou. Raní kresťania do tretieho storočia považovali kastráciu za výborný spôsob boja proti telesným hriechom. Nemálo veriacich inšpiroval k dobrovoľnej kastrácii verš 19 z kapitoly 12 Evanjelia podľa Matúša, ktorý znie (čítať na vlastné riziko!): „Lebo sú ľudia ne­schop­ní manžels­tva od života mat­ky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľov­stvo nebes­ké. Kto to môže po­chopiť, nech po­chopí.…” Pokiaľ kastráti samozrejme neboli po smrti, často pracovali ako služobníci v palácoch, či úradníci, dokonca sa dostávali aj do háremov ako strážcovia, čo im však už v tom čase, pochopiteľne, bolo nanič.

 

Harémová tanečnica

 

Ale aby som pristúpila k pointe – ak by chcel niekto preceňovať civilizovanosť Európy, tak vedzte, že tu kastrácia prišla do módy v 16. storočí, a to asi z tak racionálnych dôvodov, ako boli racionálne dôvody mojej obľúbenej slovenskej modelky stať sa Plastovou Hlavou. Kastrovalo sa preto, aby si chlapci navždy zachovali svoj predpubertálny soprán, mezosoprán, či kontraalt. Niektorým z vás je určite známe, že ide o ženské hlasy. Keby boli do chrámových zborov pustili spievať ženy, mohli ostať aj gule na mieste, aj vlk sýty. Opäť však treba poďakovať kresťanom, tentokrát to máme odargumentované veršom 34 z 14. kapitoly listu Korinťanom: „Zatiaľ som sa nikde nestretol s tým, aby ženy zasahovali do priebehu kresťanských zhromaždení. Nech teda mlčia v zhromaždení aj u vás. Napokon im to ukladá aj zákon.“ No čo na to povedať, azda len keď je niekto sprostý, tak nech si tie vajcia teda odreže. A tak v túžbe počúvať v kostole niečo, čo znie ako zakázaný hriešny ženský hlas, kastrovali chlapcov v predpubertálnom veku. V semenníkoch sa produkuje testosterón – hormón, ktorý ovplyvňuje množstvo procesov v tele, jeho nedostatok spôsobuje medzi iným nesprávny vývin kostných epifýz, ktoré nestvrdnú ako za bežných okolností a kosti pokračujú v raste do nadmernej dĺžky. Kastráti mali vďaka tomu dlhšie rebrá, čo im v kombinácii s cvičením spevu umožňovalo dosiahnuť oveľa väčšiu hlasovú intenzitu, ako by inak mali. Ak samozrejme deti prežili samotnú kastráciu, pretože pomerne často pritom zomierali na nezvládnutý pokus o „anestéziu“ – predávkovanie ópiom, či nedokrvenie mozgu pri príliš dlho trvajúcom stlačení krčnej tepny. V 18. storočí začala popularita kastrátov klesať hlavne pre obvinenia, že v mužoch vzbudzujú homosexuálne sklony. Možno to bola karmická pomsta za tú donebavolajúcu blbosť, ktorá k celej nechutnosti viedla. Kastrácia kvôli spevu bola v Taliansku napokon v roku 1861 zakázaná.

 

chlapčenský spevokol

 

Dobrovoľná kastrácia je v súčasnosti pre páchateľov násilných sexuálnych trestných činov možnosťou ako sa začleniť späť do spoločnosti. Štatistika miery recidivizmu takýchto jedincov hovorí, že v priebehu dvadsiatich rokov po prepustení sa kriminálneho činu opäť dopustí iba 2,3% fyzicky vykastrovaných kriminálnikov oproti 80%, ktorým ich rodinné klenoty ponechali. Priekopníkmi v tejto oblasti sú naši bratia spoza rieky Moravy, ktorí kastráciu kriminálnikov úspešne praktizujú s podporou EÚ. Že fyzická kastrácia je efektívna, po návšteve Česka uznal aj britský neurovedec Don Grubin, ktorý pre britské Ministerstvo spravodlivosti vedie program chemickej kastrácie a fyzickú metódu dovtedy považoval za barbarskú.

 

Zaujímavosti

 

- Celkom nedávno, v roku 2005 bol zdokumentovaný prípad, keď v militantní janjaweeďania napadli istú sudánsku dedinu, ktorej obyvateľov vykastrovali a nechali vykrvácať.

 

- V 18. storočí americký prezident Thomas Jefferson, osvietenec a v tom čase guvernér Virgínie, zmiernil trest za znásilnenie, polygamiu a sodomiu z trestu smrti na kastráciu.

 

- V 12. storočí žil francúzsky filozof Piérre Abellard, ktorého násilne vykastrovali rodinní príslušníci jeho milenky.

 

- Existuje legenda o tom, ako Džingischána o jeho meštek pripravila istá tangutská princezná v sebaobrane, keď sa ju pokúšal znásilniť.