Keďže v diskusiách neustále vzdycháte, že ste už dlho nemali známosť na jednu noc, je tu ďalšie dailystretko. A síce už 1. apríla o 19:00.

Napriek špecifickému dátumu to naozaj nie je vtip a skutočne sa stretneme. Alebo nie? To už budete musieť zistiť sami. Kde? V Beer Palace na Gorkého. Tešíte sa na nás!