„Skúmať u sudcu etiku, je ako keby pri pilotovi komisia posudzovala, či vie dostatočne dobre stláčať letecké gombíky. Sudcom sa predsa môže stať iba človek, ktorý ctí etické zásady.“

Štefan Harabin, etický sudca

 

Povolanie, ktoré si zasluhuje najväčšiu úctu a rešpekt, je sudca. Lebo ľudia sa odjakživa hádajú a robia si zle, ale ak je na konci človek-sudca, ktorý má Pravdu, jeho rozhodnutie sa rešpektuje a už sa o ňom nemusí diskutovať, tak sa spory vyriešia bez veľkých krívd. A pre spoločnosť je to dobré, lebo ľudia vidia, že existuje Spravodlivosť, že sa dovolajú Pravdy a neprávosť bude vždy odsudzovaná a potrestaná. A sudca má právom v spoločnosti výnimočné postavenie, je dobre zaplatený, rôznymi zákonmi chránený proti svojvôli politikov aj zlomyseľnosti zločincov, ktorým by sa jeho rozsudky nepáčili. Jeho postavenie pochádza od ľudí, nezískava ho automaticky s vymenovaním do funkcie. On sám musí každý jeden deň dokazovať, že si úctu a rešpekt zaslúži, a čo viac, dokazuje to nielen pre seba, ale aj pre všetkých svojich kolegov. Lebo ak bude jeden sudca darebák, je to na zdvihnuté obočie. Ak ich budú stovky, nikto neuverí tým zvyšným, že sú iní. V normálnej spoločnosti by sudca musel byť tou najváženejšou osobou, lebo by tou najváženejšou osobou chcel byť, správal by sa podľa toho a pracoval by na tom. Ak by nebol najváženejšou osobou, nemohol by byť sudcom, nemohol by byť nositeľom Pravdy a Spravodlivosti. Inak  by mu ľudia neverili a nikdy by mu nezverili žiadny svoj spor, lebo na jeho pravde by nikomu nezáležalo. Takto nejako si predstavujem, že by to mohlo fungovať v normálnej spoločnosti. Len mi nie je celkom jasné, prečo to takto nefunguje aj na Slovensku, preto by som si dovolil položiť veľaváženým sudcom pár otázok.

Sudkyne a sudcovia, ako je možné, že ste ticho? Boli ste ticho, keď váš kolega prevážal zbrane a drogy, boli ste ticho, keď posielal úradujúceho prezidenta do Izraela. Ale prečo nekričíte aspoň teraz, keď strácate aj tie úplne posledné kúsky úcty a rešpektu, naškrečkované po všetkých tých kauzách, pri ktorých ste tiež držali huby? A keď sa tých pár hrdinov ozve, prečo požadujú iba zloženie funkcie v rámci súdu, a nie rovno vyzlečenie z talára a hnanie svinským krokom pred súd, na ktorom nemajú žiadneho rodinného príslušníka, kamaráta, ani známeho? Môžem skúsiť odpovedať za vás? Netrápi vás to asi preto, lebo vám nikto nesiahol na plat, na dovolenky a na dôchodky. Lebo ja si pamätám situácie, keď ste ticho neboli. Napríklad, keď ste zistili, že sudcovia Špeciálneho súdu majú väčšie výplaty než vy. Vtedy bolo toho kriku veľa, to ste kričali hlasno a dlho.

Dnes si váš kolega chodí po „vianočné“, vaše kolegyne si berú podiely z káuz, kde sa točia desiatky miliónov, a vy ste ticho. Ja neviem, ako sa toto dá pochopiť. Možno je to u vás taký bežný jav, že to nestojí za zmienku. Možno čušíte, lebo nechcete upozorňovať na svoje vlastné „vianočné“, na zaplatené poľovačky, dovolenky a podobné nárokovateľné benefity. Lebo ja si neviem predstaviť, že ma ľudia, od ktorých de facto pochádza moje postavenie, hodia do jedného vreca s tými najodpornejšími primitívnymi zlodejmi, ktorých inteligencia a slušnosť sa s mojou nedá porovnávať, lebo nulou sa nedá deliť, a ja by som bol ticho, a tak by sa mi to zdalo správne. Jedine že by som bol približne ako oni, to by celú situáciu samozrejme trošku zmenilo. Veď ak by ste mali čo i len trošku sebaúcty a viery vo svoje povolanie, tak by ste museli pred Ministerstvom spravodlivosti roztrhať svoje taláre a kričať, že vy nie ste ako tí, čo sú teraz v novinách. Veď už na základe vášho doterajšieho pôsobenia ste nemohli byť posudzovaní ako súdnictvo, ale len sa dali pomenovať jednotlivci, ktorým naozaj ide o spravodlivosť, a teda mohli byť nazývaní sudcami.

Ako budete vyzerať teraz? Poviem vám to. Budete pre ľudí ešte viac ako hocikedy predtým štát v štáte, kde sa funkcie dedia, lebo len vaše deti majú istotu teplého miestočka alebo sa funkcie rozdávajú bývalým ochrankárom, len aby bolo ticho o poľovačke v Lešti. Ako nenažranci, ktorým nestačia ich kráľovské platy, a potrebujú si cez primitívnych mafiánov prilepšiť z daní ľudí, ktorí vašu výplatu nezarobia ani za pol roka.  Ak by teraz úplnou náhodou prišiel za vami Boh a povedal by, že sa chystá spraviť reštart slovenského súdnictva na spôsob Sodomy a Gomory, ale ak nájdete desať spravodlivých sudcov, tak to bude riešiť len okamžitým ukončením pracovného pomeru z dôvodu hrubého porušenia pracovných povinností, našli by ste ich? A počítali by ste medzi spravodlivých aj tých, ktorým je zrejme jedno, ako vyzerá slovenské súdnictvo? Lebo vy sa tvárite ako tretí pilier štátnej moci, pričom vraj musíte byť nezávislí od zvyšných dvoch. Ako taká štátna moc vyzerá, keď v parlamente je banda pologramotných idiotov, vo vláde najvychcanejší zmrdi, ktorí naháňajú len vlastné kšefty a vy, čo by ste mali nezávisle dohliadať na spravodlivosť, ste na nich z vlastného rozhodnutia závislí, sa môžeme presvedčiť každý jeden deň. Sudkyne a sudcovia, ako a koho vy chcete súdiť?