PETÍCIA
za zvýšenie frekvencie komunálnych volieb
 

Veľký Národný Chural Slovenskej respubľiky

Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj

 

 

My, podpísaní obyvatelia miest a obcí Slovenskej všeľudovej džamahírie žiadame Veľký Národný Chural Slovenskej respubľiky, aby v rámci svojej pôsobnosti zabezpečil každomesačné opakovanie sa Komunálnych volieb!
 

Zdôvodnenie:


Pozorovaním kauzality spoločenských javov sme dospeli k jednoznačnému záveru, že Komunálne voľby sú jediným relevantným a efektívnym spúšťačom napĺňania potrieb nás, občanov.

 

V posledných týždňoch sme boli svedkami transcendentálnych javov, ktoré sa dajú voľným okom pozorovať zásadne iba raz za 4 roky:

 

Rozdrbané cesty dostávajú odrazu nový asfaltový povrch. 6 krát urgovaná diera pod obrubníkom, na ktorej si babka Čvaňháková stihla zlomiť oba kyčle, je zrazu preč!

 

Keď deti potrebovali jesenný list na výtvarku, nenašli sme ani jeden - všetko je vzorne pohrabané a tráva natretá čerstvou farbou na zeleno.

 

Park, ktorý 30 rokov pripomínal ihrisko na paintball, je odrazu chrumkavou zónou pre občanov túžiacich po relaxe a mamičky už nemusia mať na kočíkoch terénne 17´´ gumy. Dokonca aj tých bezdomovcov niekto umyl vysokotlakovou hadicou, vyčesal im červov z brady a obliekol im nové krikľavé tričká s menami kandidátov a číslom na chrbte, takže vyzerajú ako futbalová reprezentácia Iránu. 

 

Pahýle, ktoré roky len smutne trčali zo zeme, zrazu zakvitli a vyrašili na nich novučičké smetné koše!

 

Pytlíkmi na psie hovienka sa môžeme ohadzovať (s prázdnymi, selbsferštendlich), alebo do nich baliť deťom desiate! Nevraviac o tom, že počet kontajnerov sa strojnásobil (čiže až 0,3 % z prostriedkov získaných z výberu dane za psa je použitých  na potreby majiteľov psov!)

 

Pred samoobsluhou nám núkajú milí a usmiati ľudia všakovaké dobroty (napríklad cukríky čo majú meno - Jozef Bugriš - srdcom Ružinovčan) a rozkošné pozornosti.

 

Najviac iste potešia zápalky - a môžeme si potrápiť hlávky snahou prísť na to, ako súvisia zápalky s komunálnou politikou. (aj keď predstava upálenia starostu po čítaní niektorých blogov dokáže nabrať priam hmatateľné kontúry)
Rada grátis: ešte lacnejšie by vyšlo špáradlo. Claim: Vyšpárajte, čo vás tlačí!

 

Jehovisticky pôsobiace skupinky mládeže sa úprimne interesujú o to, čo by sme si priali zlepšiť v našom okolí a sú pripravení počúvať a pokyvkávajúc hlávkou plnou snov a odhodlania zapisujú všetky postrehy.

 

V schránkach sa kopia návody usmiatych a skvele naladených ľudí, ktorí vedia, ako spraviť z nášho ogrcaného bydliska rajskú oázu na život. Zaujímavým faktom je, že tie najlepšie nápady prinášajú tí, čo mali 4 roky možnosť ich realizovať, ale tak nejako.. akosi.. nedalo sa.. nestihlo sa.. Ale veď nabudúce už určite, stačí ma zvoliť!
Skrátka - život v meste či obci pripomína Fafrnkovo (pre mladšie ročníky - čosi ako Fairyland víly Cililing), kde sa všetci fafrnkovia majú dobre a riešia len to, či sa na seba dosť usmievajú. To je presne to, čo chceme - ale neustále. To je totiž to, za čo si platíme 4 roky, nie len jeden mesiac za 4 roky!

 

Sme preto presvedčení, že štvorročná  frekvencia komunálnych volieb je nedostačujúca a žiadame týmto jej zvýšenie na jednomesačnú! Jedine tak sa dá dúfať, že mestá a obce v ktorých žijeme, nebudú len predvolebnými pútačmi (aj to mizernej kvality).

 

V Bratislave dňa 14. 11. 2014

 

Petíciu podávajú:

 

Michal Rovňák, Nábrežie Andreja Kolesíka 26, 82405 Bratislava – poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu
Ing. Karol Rovňák, Nábrežie Andreja Kolesíka 26, 82405 Bratislava
Dr. Jarmila Rovňáková, Nábrežie Andreja Kolesíka 26, 82405 Bratislava

 

(organizátori petície týmto vyhlasujú, že sa vôbec navzájom nepoznajú a akékoľvek tvrdenia o ich vzájomnom prepojení budú riešené súdnou cestou)

 

Počet priložených podpisových hárkov: 5 melónov deleno 20 riadkov na stranu

 

Por. číslo       Meno        Priezvisko        Ulica           Č. domu           Mesto         Podpis
1.
2.
3.