Komentovať výsledky meraní, ktoré naznačujú, že sa neutríno dokáže hýbať rýchlejšie ako svetlo, je bez potvrdenia nezávislým meraním asi predčasné. Tento výsledok, pokiaľ sa ukáže ako pravdivý, má potenciálne prevratné implikácie pre fyziku.

Neutríno vyslané zo Švajčiarska do Talianska dorazili priskoro, ich prepočítaná rýchlosť teda bola o dvadsaťšesť tisíc kilometrov za hodinu (dvadsať milióntin) väčšia ako rýchlosť svetla. Tento prepočet však nemusí byť smerodajný, hlavne keď vieme o prirodzených javoch, ktoré produkujú neutrína a fotóny a tieto vieme zmerať a nenasvedčujú žiadnemu rozdielu.

Keď sa však podarí replikovať tento experiment, pravdepodobne zistíme, že Einsteinova teória je napriek tomu stále v relatívnej pohode. Najpravdepodobnejšie totiž je, že si neutríno necestovalo celý čas v 3D, ale si skrátilo cestu červiou dierou. Toto zistenie bude však rovnako dôležité, dokáže existenciu iných dimenzií a možnosť umelo vytvoriť tunel naprieč vesmírom.

 

Zdroj