Hyper-agresívne krysy sú výsledkom experimentu, ktorý začal okolo roku 1972 v Sovietskom Zväze. Dmitry Belyaev si bol totiž na rozdiel od Darwina istý, že domestikácia zvierat dokáže byť rýchla, čo sa rozhodol dokázať tak, že na krysách napodobil spôsob akým si naši neolitický predkovia ochočili vlkov.

Chytil pár krýs v okolí Novosibirsk a selektívne ich delil na dve kolónie. Krysy, ktoré javili miernu povahu a kľudné chovanie takto boli oddelené od krýs, ktoré sa chovali agresívne. Experiment pokračuje aj po Dmitryho smrti (od 1985 ho vedie Lyudmila Trut). Keď genetik Svante Pääbo navštívil Novosibirsk v roku 2003 bol šokovaný dramatickými zmenami chovania a rozdielmi medzi oboma kolóniami. Zatiaľ čo domestikované krysy boli milé a nebránili sa manipulácii, agresívne vrešťali a kúsali tak divoko, že Svante odhadol, že ak by sa desať až dvadsať krýs oslobodilo, dokázali by ho aj zabiť.

Experiment teraz pomôže genetikom objasniť, ktoré gény sú zodpovedné za agresivitu, zatiaľ čo my dúfame, že tieto krysy nebudú použité na vojnové účely.

 


Foto: Vincent J. Musi

Zdroj