Luna, mesiac Zeme, inšpiruje ľudstvo od nepamäti. Ovplyvňuje príliv a odliv, počasie a dokonca psychický stav ľudí. Zvieratá -hlavne ľudia- sa podľa jej fáz riadia a merajú čas. Jej krása inšpirovala mnohé legendy a stala sa blízkou našim srdciam, mnohé kulty si ju dokonca prisvojujú ako manifestáciu božstiev. Málokto si však uvedomuje, aké veľké šťastie máme, že Luna obieha okolo Zeme, a že iba unikátne pomery veľkostí a vzdialeností umožňujú kompletné zatmenia. Ešte menej ľudí sa zaujíma o jej pôvod, preto vám na piatok prinášame video pôrodu Luny, ktoré je tragickým príbehom zániku planéty Thea a radostným zrodením nášho milého satelitu. Odporúčame maximalizáciu a audio.