Hoci je stránka Lea Brücknera už všetkým notoricky známa, som rád, že ju tu môžem odprezentovať. Nemám v úmysle nikoho ani ohúriť a ani som ňou neobjavil Emeriku. Viem. Chcem len jednoducho vzdať hold režisérom českej kinematografie.

 

Niekedy totiž sám seba pristihnem, ako opakujem citáty starých českých filmov a inokedy zas uvažujem nad tým, či si napríklad Svěrák so Smoljakom písali všetky tie bonmoty na papier predtým, než napísali k nejakému filmu scenár. Ako si inak vysvetliť ľudskosť a hodnovernosť postáv napríklad vo filme Na samotě u lesa a iných? Som šťastný, že češtine stále rozumieme.

 

Príjemné počúvanie želá Čmelák Igor.

 

meteleskublesku.cz