...plus ohlásenie pre SOZA.

 

8. jún 2011 bol deň na prvý pohľad ako každý iný – asi bolo priemerne teplo, sem-tam zrážky, ľudia pracovali, autá jazdili, lietadlá a vtáky lietali a lode sa plavili, vodiči nadávali, meniny oslavoval niekto, kto sa volá podobne ako známa soft-core stránka a narodeniny niekto, kto sa v tento deň narodil. Jednoducho štandardný skapalpes, a to aj doslovne, lebo určite v tento deň zahynuli aj nejaké šelmy psovité.

 

Zároveň bol ale spustený Dailymale.sk – ambiciózny projekt, hnaný vášňou, vierou, žiadzou po originalite, testosterónom, adrenalínom a litrami alkoholu. A odvtedy už nebolo nič také ako predtým – neviem síce v čom, ale toto vyjadrenie vytvorilo okamžité dramatické napätie a navyše je to pravda, lebo nikdy nie je nič rovnaké ako bývalo, no nie?

 

Ako povedal kedysi Augustín Marián Húska – sú chvíle v živote človeka (a v jeho veku to už bolo asi stále častejšie), kedy sa treba obzrieť, bilancovať a hodnotiť. Takže bilancujme: mali sme nejaké tie články, úplne presne nejakých pár stoviek; nových autorov a autorky, starých autorov a navrátivších sa autorov; diskutérov a diskutérky a ich príspevky, plusové aj mínusové body; fanúšikov a fanynky; témy kontroverzné, aktuálne aj úplne jalové; kdekoho sme poslali do pč a kdekto zase nás; mali sme Rytmusa, Šmajdu aj Fedora Šrobára; dailypic, rosé, iršai a štandardku; prsia, vagíny a penisy; hujer, lopaty a tuhej mráz. Ako hovorí Jožo Ráž – néni zlé... za jeden rok.

 

Ale človek by nemal žiť minulosťou, ale prítomnosťou. Aj keď vlastne v momente uvedomenia si prítomnosti je už vlastne minulosťou. Takže prítomnosť vlastne neexistuje. Človek by teda mal žiť budúcnosťou. Ale tá ešte nenastala, čiže tiež ešte neexistuje, hm...  Takže čím má človek vlastne žiť, kua? Ako autor motivačnej literatúry by som sa zjavne neuživil, takže sral to pes, čím má človek žiť. To nech si ten neschopný zmätený idiot vyrieši sám so sebou, tu ide o Dailymale. A ten prežil svoj prvý rok bez straty charizmy, a to je hlavné. Takže na zdravie a do dna.

 

1253065292birthdayrumcake

 

 

A keďže táto bohumilá udalosť bude dnes aj náležite oslávená, pričom je možné, že vplyvom veľkého množstva alkoholu nastane nejaké to reprodukované umenie, spĺňame si týmto našu ohlasovaciu povinnosť:

 

 

Vec: Ohlásenie

 

Vážení darmožráči zo Slovenského ochranného zväzu sovietskych socialistických republík, vzhľadom na oslavu prvého výročia projektu Dailymale.sk, bude sa konať dnes vo večerných hodinách do neskorých nočných (resp. skorých ranných) hodín podujatie celebračného charakteru. Keďže sa ho zúčastní viac osôb ako tri (slovom: tri), dá sa toto podujatie považovať za verejné. Je pravdepodobné, že dôjde ku konzumácii veľkého množstva alkoholu, s čím môžu byť spojené prejavy výtržníctva, násilia a delikvencie, no aj oveľa závažnejších deliktov – a síce verejného prednesu spevu, poézie, prípadne prózy. Vzhľadom na bližšie neurčený počet účastníkov podujatia a nedostatok informácií o ich hudobnom a umeleckom vkuse, posielame len orientačný zoznam hudobných diel, ku ktorých reprodukcii dôjde so stopercentnou istotou. Ide najmä o (avšak nie výlučne) tieto piesne (názov piesne – meno autora):

 

  • Na Kráľovej Holi - ľudová pieseň
  • Nad Tatrou Sa Blýska - Janko Matúška (momentálne sa používa aj ako slovenská hymna)
  • To Ta Heľpa -  ľudová pieseň
  • To Ta Heľpa - B-complex
  • Pi Ten Šit - Turbo Boost Project
  • Jebe* - Rytmus

*ide o skutočný názov piesne, nie o hodnotenie činnosti vašej organizácie.

 

Vzhľadom na to, že podrobnejší zoznam diel nie sme schopní zabezpečiť a aj vzhľadom na nedodržanie vyžadovanej lehoty na ohlásenie, sme pripravení strpieť kontrolu vašim inšpektorom spôsobom, aký prináleží osobe majúcej poverenie od účelovo vytvorenej záujmovej organizácie s nulovými právomocami a prípadné rozhodnutie o udelení pokuty bez zbytočného odkladu posunieme na príslušné miesta, t.j. do skartovačky.

 

So vztýčeným prostredníkom

 

Váš Dailymale

 

 

pic via