Aktivita mozgu počas spánku je doteraz veľkou záhadou. Existujú viaceré teórie, čo mozog vôbec robí a prečo tvorí sny. Aj vďaka mojím vlastným skúsenostiam som sa o funkcie spiaceho mozgu zaujímal viac. Sny ako také majú tendenciu byť skôr záporné ako kladné. Podľa niektorých výskumov nás majú pripraviť na nepríjemné situácie, na ktoré vďaka ich „snovému prežitiu vopred“ vieme pohotovejšie reagovať. Získavame skúsenosti bez vystavenia sa akémukoľvek riziku. No nie vždy je všetko čo tvrdia výskumy celkom pravda...

 

U mňa lucidné sny začali zhruba v rovnakom období ako spánková paralýza – okolo dvanástich rokov. Oboje prišlo bez pozvania. Až neskôr som si uvedomil, že princíp ich fungovania je veľmi podobný. Kým v lucidnom sne človek čiastočne vedomie nadobudne, pri spánkovej paralýze mu podobné vedomie stále spí a človek ostáva paralyzovaný. Pri lucidnom snení človek dokáže čiastočne alebo úplne ovládať svoj sen. Sám som si prešiel všetkými stupňami snívania a preto ich chcem čiastočne kategorizovať, aby boli prehľadnejšie a zároveň, aby ste mohli nájsť, na akom ste stupni vy.

 

 

Kategórie snov:

 

Kategória 0 - Bezsenné noci

 

Človek zaľahne, zavrie oči a ráno ich otvorí. Ako veľmi dlhé žmurknutie. Niekoľko hodín sa stratí v sekundách tmy. Neznamená to však, že človek sny nemal. Skôr, že si ich nepamätá a že iba maličká, alebo žiadna časť jeho vedomia bola snu otvorená.

 

 

Kategória 1 - Obyčajné sny

 

V tejto kategórii sa nachádza všetko od padania, topenia, utekania, plávania, šoférovania až po sexovanie a umieranie. Dôležité pri nej je, že napriek absurdnosti deja, okolia alebo postáv vystupujúcich v sne, si ho človek uvedomí, až keď skončí. Vedomie je prítomné, ale nepreberá kontrolu.

 

 

Kategória 2 - Živé sny

 

Táto kategória je trošku zložitejšia, pretože pod pojmom živý sen si každý môže predstaviť niečo iné. Živé sny sú natoľko farebné, detailné a podobné s reálnym svetom, že človek nemá pocit, že spí. To však platí aj pre kategóriu 1. Živé sny sú špecifickejšie najmä tým, že v nich vystupujú osoby, ktoré sú nám blízke a väčšinou sú už na druhom svete, alebo naopak, osoby, ktoré vídavame denne. Ďalším významným faktorom živých snov je, že sa v nich nevyskytujú takmer žiadne absurdnosti a obľubujú návrat na rovnaké miesta. Predpokladám, že ste v sne už zažili pocit, že ste na tom mieste už stáli a pamätali si dokonca aj, čo sa tam stalo. Taktiež sa stáva, že sen je natoľko živý, že človek má, aj niekoľko týždňov po ňom v istej chvíli pocit, že sa to už niekedy stalo, že už o tom sníval. Vedomie je silne prítomné a odkazuje na realitu a iné sny, kontrolu však ešte stále nepreberá.

  

 

Kategória 3a - Lucidné sny s čiastočnou kontrolou

 

V tomto prípade už snívajúci vie, že všetko, čo sa okolo neho deje, je iba sen. Čiastočná kontrola však spôsobuje, že sa buď okamžite preberie, alebo nie je schopný úplne ovplyvňovať svoje okolie. Naučiť sa lietať v sne, napriek tomu, že si človek uvedomí, že iba sníva, nie je jednoduché. Taktiež je ľahké v sne stratiť niť. Z čiastočnej kontroly sa tak stane žiadna a človek sa prepadáva do nižších kategórií.

 

 

Kategória 3b - Lucidné sny s plnou kontrolou

 

Toto štádium je nirvánou snívania. Je len málo ľudí, ktorí sa prepracujú až sem. Uvedomenie si sna je len začiatkom. Existuje veľa techník a spôsobov, ktorými potom človek svoj sen mení, ale hlavne, dokáže robiť čokoľvek. Aby som to lepšie vysvetlil, nejde len o rozhodnutie, či si pôjdem zalietať, alebo zabehať. Je to ako simulácia reálneho života so všetkými existujúcimi prvkami fantázie a vedomostí. Je to ako prístup ku konzole sveta a zároveň k možnosti ovládať všetky príkazy na vytvorenie čohokoľvek a kohokoľvek. Všetko, čo človek vie, zažil, pozná alebo si len dokáže predstaviť, si vie v sne nasimulovať a použiť v akomkoľvek kontexte. Mojou obľúbenou technikou je používanie dverí ako brány do sveta, ktorý som za nimi vedome vytvoril.

 

 

Kategória 4 - Astrálne cestovanie

 

Kategória, ktorá by si pravdepodobne zaslúžila vyššie číslo. Nikdy sa mi nepodarilo astrálne cestovať (teda okrem momentu, keď som astrálne šoféroval v Astre s kamarátom...) a myslím si, že to nie je (reálne) možné. Každopádne viacerí náruživí lucidní spáči tvrdia, že astrálne cestovanie je ďalší krok, ktorý sa veľmi ľahko spúšťa cez spánkovú paralýzu. Neviem. Sem už moje skúsenosti nesiahajú.

 

Ako teda dosiahnuť lucidné sny? Prvý a základný krok je sny si pamätať. Nielen príbehovo, ale aj pocitovo a zvukovo. Sny sú ako interaktívny film a všímať si len príbeh je naozaj málo. Veľmi pomáha aj zapisovanie si sna okamžite, pretože už po pár minútach človek zabúda na mnohé detaily, ktoré si tesne po prebudení ešte pamätá.


Druhý krok je všímať si rozdiely a stále ich hľadať. Ak chce človek nabrať vedomie v sne, musí zistiť, že spí. Čo ak je aj toto len sen? Presne na túto otázku si treba zvyknúť aj počas bdenia, aby ste si ju raz náhodne položili aj počas spánku a ovládli sen. Aj Inception malo v niektorých momentoch pravdu. Poznám zopár ľudí, ktorí lucidne snívajú a všetci máme svoje totemy. Ja mám v sne vždy na pravej ruke hodinky, hoci v reálnom svete žiadne nenosím. Jedna moja kamarátka má na ruke vždy niečo napísané a keďže v sne človek nie je schopný čítať, vždy vie, kedy spí. Pojmy ako písmo, čas alebo čísla sú v snoch zanedbávané. Len pre príklad, pamätáte si sen, v ktorom ste niečo čítali, alebo videli zmysluplný nápis? Väčšinou sú z písma len neforemné znaky, ktoré sa nedajú čítať. Nečitateľné písmo je veľkou indíciou toho, že všetko naokolo je len sen.


Zvyšok závisí na každom jednotlivcovi osobitne. Niektorým nám ide lucidné snenie lepšie, iní sa ho učia ťažko. Pravdou však ostáva, že každý je schopný sa ho naučiť. Veľmi dôležité je však poznamenať, že ide ruka v ruke so spánkovou paralýzou a preto by mal každý nadšenec zvážiť, či je ochotný riskovať snové dobrodružstvá na úkor hrôz prebudenia sa so sediacou starenou na hrudi.