Pôvodne tu bol jeden článok, ale potom sme dostali mail tohto znenia: 

 

 

 

Od: MAJA PRODUCTION s.r.o. Televízna a produkčná spol.

Dátum: 20. marec 2013 12:49
Predmet: stiahnutie obsahu


Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci poškodzovania mena
 
Vážený portál, Dailymale,
 týmto Vás z poverenia pána Dr. Jakubca žiadame o okamžité stiahnutie vaších urážlivých vyjadrení na jeho adresu na vašom portáli.
Článok  - publikovaný:  https://www.dailymale.sk/entertainment/DailyKelebrita-Martin-Jakubec
 
Na obsah nás upozornili ľudia, čím vážnym spôsobom zasahujete a poškodzujete dobré meno pána Jakubca a televízneho programu REPETE na verejnosti. Obah máme zálohovaný, v prípade že ho neodstránite do 48 hodín z vaších stránok, vec postúpime právnemu zástupcovi pána Dr. Jakubca  Upozorňujeme Vás, že v podobných prípadoch sme boli vždy úspešný aj v rámci vysúdeného odškodného v podobe finančného plnenia za ujmu na cti na verejnosti. Verím, že sa chcete tejto veľmi nepríjemnej situácii vyhnúť a vykonáte nápravu. O svojom konaní nás informujte mailom.

 

S pozdravom Ing. Katarína Kollárová

Výkonný riaditeľ MAJA PRODUCTION spol. s.r.o.

Televízna a produkčná spoločnosť

 

 

Keďže dobré meno pána Dr. Jakubca - strednoprúdara a speváka cunt-ilén je pre nás viac ako posvätné, dali sme ho do piče (ten článok, aby sme si rozumeli).