Neskajší mikimauz bude pre šeckých, kerý najradší doma bagrujú vagón tarhone ze žufaňú a rízek krájajú zásadne lyžicú. 

 

Vím, sú ludé, kerý si myslá, že né šecko okrem spomínaných rízkú je obuoha a takí nám scú nabulíkat, že etiketa neni farebný obrázek na pivové fuaši. Na totok sú peňáze! Kuobása se í ze slaninú. To ví aj sprostý! A tí druhí neviedzá, co je v rici mjakké.