Čo robia naši starí otcovia a mamy keď majú od vnúčat voľno? Do ich rúškom tajomstva zahaleného súkromia nazreli mladí slovenskí filmári...