Ak má žena viacerých sexuálnych partnerov, dá sa prirovnať k dverovej zámke, ktorá sa dá otvoriť viacerými kľúčmi. Vtedy sa hovorí, že je zámka napiču. Pokiaľ má viaceré sexuálne partnerky chlap, je porovnateľný s kľúčom, ktorý dokáže otvoriť viacero zámkov, a logicky a právom je vnímaný ako kľúč univerzálny.

 

Takto podlo som siahol po bradatom vtipe hneď na úvod, aby som načrtol spoločného menovateľa polygamie, polygýnie a promiskuity, ktorým je, zatiaľ neustálený termín, mhohomrd.

 

Kým striedanie sexuálnych partnerov u žien sa vníma ako kurvenie sa, u muža, u veľmi špecifického muža, je toto striedanie partneriek chápané ako mnohomrdníctvo. Mnohým napadne: „že“, „ ale“, „ veď“, „však“, „promiskuita je ten termín, čo spomínaný fenomén vystihuje!“, preto vás prosím, šetrite si svoje „že“, „ale“, „veď“ a „však“, lebo tento článok sa opiera o relevantné fakty.

 

Aby som utíšil túžbu presadiť „svoju“ pravdu nespokojného čitateľa, ktorý s tou mojou nesúhlasí, použijem nepriestrelný argument, či vysvetlenie:
Slovo promiskuita je vraj odvodené z latinského promiscuus, čo vraj znamená zmiešaný. Na základe takejto logiky by sme nepili long drinky, ale promiskuitné nápoje, čo je rovnaká blbosť, ako sľubovať sociálne istoty v kapitalizme.

 

Slovo promiskuita je totižto prevzaté z americkej angličtiny (nie z britskej, ale z americkej, lebo Amerika je zlo, čo prišlo zo západu, a my vieme, že všetko, čo prišlo zo západu, je zlé) a je zložené z dvoch slov: promise – sľúbiť a cute – prefíkaný. Takže Afroameričanmi vyslovované promisecute, voľne preložené do sľubujem prefiknutie, bolo dôsledkom ich mäsitých pier (znížená úroveň artikulácie) zmenené na promiskuita.

 

Teraz, keď je všetko vysvetlené a vesmír v rovnováhe, dovolím si nerušene pokračovať v mnohomrde.

 

Takže mnohomrdníci – tí, čo sa venujú mnohým mrdom, nie tí, ktorým mnoho mrdá, sú muži radi sa oddávajúci nespočetným súložiam, priam metaložiam až hyperložiam. Sú to chlapi, ktorým by mali slušné dievčatá ukazovať chrbty (nie v prenesenom význame, ale doslova).


Mnohomrdníkov nenávidia a zároveň milujú všetci. Sú to tie typy, ktorých sa sympatická turistka stratená v spleti uličiek akéhokoľvek mesta opýta na cestu a skôr než je jej otázka na smer cesty zodpovedaná, podľahne ich šarmantnosti, a o chvíľu kopíruje opakujúce sa pohyby tela mnohomrdníka tým svojím a v hlave jej (okrem iného) vŕta otázka: „Ako som sa sem dostala?“

 

Rozdiel medzi promiskuitou a mnohomrdníctvom je teda zjavný. Kým promiskuite holdujú akékoľvek typy ľudí, od obyčajnej chamrade až po horných desaťtisíc, mnohomrdník má obrovské charizma, gráciu, pôvab a mrdu venuje zvýšenú pozornosť. V prvom rade mu ide o dosiahnutie partnerkinho blaha. Pokiaľ sa žena dostane do pozornosti mnohomrdníka, môže očakávať životný mrd. Bude jej vymrdaná duša z tela, bude premrdaná skrzna-skrz a po niekoľkohodinovom multimrde jej v hlave ostane výmrd.

 

Predpokladám, že mnoho čitateľov si v tejto chvíli myslí, že si vymýšľam, že som sa znížil na úroveň bulvárnych pisárov, čo v snahe zaujať neváhajú vymýšľať si. Myslite si, čo chcete. Toto je však pravda a len niekoľko žien, ktoré mali to šťastie byť konfrontované mnohomrdníkom, vám moju teóriu potvrdí vlastným svedectvom.

 

Totižto tie, čo zažili mnohomrd, zažili pocit, aký zažije plátno, ktoré je pomaľované štetcom svetoznámeho a uznávaného výtvarníka. Dá sa popísať pocitom steny, ktorá je poctená Banksyho bombingom. Stena sama o sebe nadobudne pocit unikátnosti a pohľad na ňu prezradí, že sa v nej čosi zlomilo.

 

Jedna jediná žena, ktorú postretlo šťastie v podobe mnohomrdníka mi podala svedectvo.
Vraj sa jej mnohomrdník dotýkal spôsobom, ktorý jej bol doteraz cudzí. Podľa jej slov to bola akási kombinácia akupunktúry a stláčania akupresúrnych bodov, pričom ju tieto dotyky privádzali do číreho vytrženia.

 

Chcel som dôkaz. Vraj jediné, čo jej mnohomrdník zo svojho umenia prezradil, bola stimulácia bodu na chodidle, tesne pod ukazovákom ľavej nohy. Naučil ju to a ja som ju požiadal o názornú ukážku. Vyzul som sa a ona mi bruškom palca začala stláčať ten, za iných okolností, nezaujímavý kúsok tela. Po piatich sekundách som opakoval „ešte!“

 

Dlho potom mi v mysli ostal priestor na dohady o tom, aké úžasné musí byť zažiť nefalšovaný mnohomrd, a ako spomienku na svedectvo, nosím v topánke malý kamienok, ktorý mi pri chôdzi tlačí na oblasť tesne pod ukazovákom ľavej nohy.

 

Škoda je, že mnohomrdníkom môže byť len muž a takto sme my muži ochudobnení o zážitky, ktorými smú byť poctené len niektoré ženy.
Čitateľovi by mohla v mozgu zarezonovať otázka „prečo by mnohomrdníčkou nemohla byť žena?“ Tu sa dostávame k terminologickej diferenciácii, pretože žena sa svojou povahou člení do skupiny mnohodrbníčiek. Na jednej strane je mnoho drbnutá, no na strane druhej drbe mnoho nezmyslov.

 

Na záver je príhodné spomenúť, aby sa tie, ktoré si celé svedectvo vyložili po svojom, teda nesprávne, teda si myslia, že správa je pokusom dehonestovať nežné pohlavie, teda ich, že sa mýlia. Aby si hlávky nelámali, dovolím si vysvetliť, že celé je to o tom, a len o tom, že my muži, vám závidíme nás mužov.