Je Tatko Šmolko sexistický nácek?

  • Od: Harr
  • Dátum: 6 jún 2011

Zelený strach a hrôza v KDH

  • Od: Harr
  • Dátum: 6 jún 2011

<<   < >   >>